نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش علمی سایه‌های فیروزه‌ای

همایش علمی سایه‌های فیروزه‌ای


همایش علمی سایه‌های فیروزه‌ای

 

در جلسه مورخ روز سه شنبه 1398/02/17 کمیسیون شهرهوشمند و بهبود روش‌ها، توسط مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح همایش علمی سایه‌های فیروزه‌ای ارائه و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

این طرح سعی دارد از طریق یک فرآیند آکادمیک، خلاقانه و مبتنی بر دانش شیوه‌های ارائه در هنرهای جدید را مورد بررسی قرار داده و از منحرف شدن شیوه‌های اجرا و اجراهای بدون کیفیت بکاهد.

در واقع این همایش می تواند فصل جدیدی در جهت معرفی پایتخت هنرهای جدید در سطح کشور باشد و همچنین یک بستر علمی و منطقی برای اجرا در هنرهای جدید ایجاد خواهد کرد.

 

                                                                                            روابط عمومی مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری