نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یـزد و امضاء تفاهـم نامه سه جانبـه

مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یـزد و امضاء تفاهـم نامه سه جانبـه


مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یـزد و امضاء تفاهـم نامه سه جانبـه

 

با امضاء تفاهم نامه سه جانبه، راه اندازی مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری یزد کلید خورد.

در راستای راه اندازی مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری مرکز استان، تفاهم نامه سه جانبه ای بین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، شهرداری و پارک علم و فناوری یزد به امضاء رسید.

موضوع این تفاهم نامه که بنا بر مصوبه شورای اسلامی شهر و در راستای تسرّی فناوری های نوین منعقد شده، مشارکت و همکاری امضاء کنندگان در راه اندازی مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری با استفاده از فضا، امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی و خدمات پشتیبانی با هدف تولید، توسعه، انتقال، نهادینه سازی و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان مورد نیاز شهر یزد، می باشد.

در این تفاهم نامه حمایت از بهره مندی و تسهیل دریافت کمک از رایزنان فناوری برای توسعه بکارگیری فناوری های نوین در شهر یزد، تأمین تسهیلات مالی و مجوزهای قانونی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان از قبیل مجوز شتاب دهنده دانش بنیانی و تأمین حداقل ۵۰ درصد منابع مالی اولیه مورد نیاز، راه اندازی مرکز در شروع و فعالیت های جاری و حمایتی مرکز در طول بهره برداری و نظارت عالیه بر پیشرفت این توافق نامه و راه اندازی مرکز و فعالیت های آن از مسئولیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده است.

    همچنین تأمین بازار فناوری و مرتفع نمودن نیازهای فناوری بخش های مختلف شهرداری و ارجاع درخواست های تامین فناوری واحدها و سازمانهای مختلف شهرداری برای تامین فناوری و یا دریافت مشاوره های تخصصی، هزینه های مصرفی آب، برق، گاز و تلفن در ساختمان، درصورت نیاز به تعمیرات جزئی ساختمان موضوع قرارداد از قبیل لوله کشی آب، برق، تاسیسات و نوسازی،  کمک به فروش تجاری سازی و انتقال فناوری به دیگر شهرداری های کشور در جهت ایجاد رونق کسب و کارهای دانش بنیان همکار مرکز، کمک به شکل گیری شبکه همکار از واحدها و نهادهای متقاضی فناوری و شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک، ارائه امکانات و تجهیزات لازم برای اجرای شبکه همکار شکل گرفته در مرکز با معرفی پارک و موافقت شهرداری در چارچوب قوانین و مقررات خود برای دستیابی به اهداف موضوع توافق نامه، ارائه خدمات پشتیبانی به مرکز نظیر پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل معرفی شده از طرف شهرداری و تدارک امکانات و وسایل مصرفی و غیرمصرفی اداری مورد نیاز محل مرکز در حد مقررات، تحویل، تخلیه و مسترد نمودن ساختمان و زیرساخت ها در پایان توافق به همان نحو که تحویل گرفته شده و به کارگیری سیستم های مدیریتی برای اداره مرکز از جمله مسئولیت های شهرداری یزد در این تفاهم نامه می باشد.

   علاوه بر این اخذ مجوز برای توسعه فعالیت های مرکز از مراجع ذیربط، جذب و پذیرش واحدهای فناور، آموزش و هدایت شرکت های پذیرفته شده برای ایجاد کسب و کار موفق، نظارت و ارزیابی مستمر از وضعیت شرکت ها، ارائه خدمات و پشتیبانی های عمومی و تخصصی مورد نیاز برای راه اندازی و تداوم فعالیت های کسب و کار مرتبط با حوزه فعالیت مرکز برابر مقررات مربوطه، تامین فضای فیزیکی مورد نیاز به میزان ۳۰۰ مترمربع و ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه توسعه، تولید و انتقال فناوری و دیگر جنبه های مدیریت فناوری در قالب آموزشی و مشاوره، تامین زیرساخت های مورد نیاز از قبیل: آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و... و کمک و مشاوره در راه اندازی مرکز مطالعات شهری و آینده پژوهی شهر یزد زیر نظر مرکز جز تعهدات پارک علم و فناوری در اجرای این تفاهم نامه است.

  خاطرنشان می شود در همین راستا طی حکمی شهردار یزد جعفر امیـن مقـدم را به عنوان مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری یزد منصوب نموده است.