نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد با تاکید بر اینکه آموزش مهمترین اصل در جدی ترین گزینه توسعه پایدار و ترقی یک جامعه می باشد، تاکید کرد: این آموزش‌ها باید کاملاً منطبق با آموزه‌های دینی و ملی ما باشد

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد با تاکید بر اینکه آموزش مهمترین اصل در جدی ترین گزینه توسعه پایدار و ترقی یک جامعه می باشد، تاکید کرد: این آموزش‌ها باید کاملاً منطبق با آموزه‌های دینی و ملی ما باشد


مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد با تاکید بر اینکه آموزش مهمترین اصل در جدی ترین گزینه توسعه پایدار و ترقی یک جامعه می باشد، تاکید کرد: این آموزش‌ها باید کاملاً منطبق با آموزه‌های دینی و ملی ما باشد

 

جعفر امین مقدم در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر و در مراسم رونمایی از عضویت یزد در شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده، خاطرنشان کرد: شعار شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو، آموزش مادام العمر است، به گونه‌ای که شهروندان همواره آموزش ببینند و آموزش شهروندان صرفاً منحصر به آموزش و پرورش و دانشگاه نباشد، البته فضای شهری شهر هم باید به گونه‌ای برای شهروندان زمینه یادگیری را فراهم نماید.

مهندس امین مقدم افزود: اوایل سال جاری، سایت یونسکو برای ورود اطلاعات شهرهای متقاضی حضور در شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده باز شد و ماحصل مطالعات و برنامه ریزی هایی که از قریب یک سال پیش در قالب فایل هایی گوناگون آماده شده بود در فرم های خاص تنظیم و برای یونسکو ارسال شد.

امین مقدم اضافه کرد: پرونده یزد و شهرهای دیگر به پاریس رفت و خوشبختانه موفق شدیم جواز حضور در شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده را اخذ کنیم در صورتی که در چهار سال گذشته تنها یک یا دو شهر از ایران توانسته بودند این ظرفیت را کسب کنند.

وی خاظر نشان کرد: این یک پتانسیل جدی و بزرگ برای شهر یزد است که نیاز به جدیت و تلاش و هم افزایی تمام نهادها، مراکز علمی، پژوهشی و بخش‌های مختلف استان در اجرا دارد تا بهترین خروجی مکمل از فضای ایجاد شده حاصل شود.