نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته راهبردی ایجاد سایت جامع گردشگری و معرفی شهر یزد

جلسه کمیته راهبردی ایجاد سایت جامع گردشگری و معرفی شهر یزد


جلسه کمیته راهبردی ایجاد سایت جامع گردشگری و معرفی شهر یزد

 

در جلسه کمیته راهبردی مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری، که با حضور مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری، سرپرست معاونت گردشگری، مشاور کمیسیون شهرهوشمند شورای اسلامی شهر، مسئول گردشگری الکترونیک و کارشناسان سازمان فاوا شهرداری و با موضوع پیش نویس rfp و نیازسنجی وب‌سایت جامع گردشگری برگزار شد، مقرر گردید تا دست اندرکاران مرتبط با گردشگری نظرات و پیشنهادات خود در خصوص محتوا، نیازسنجی انتظارات گردشگر و زیرساخت های موردنیاز به صورت جمع بندی شده به معاونت گردشگری اعلام نمایند تا ماحصل آن در کمیته بررسی و جهت ارسال به کمیسیون شهرهوشمند آماده گردد.