نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد رصدخانه تخصصی در حوزه مدیریت شهری

ایجاد رصدخانه تخصصی در حوزه مدیریت شهری


ایجاد رصدخانه تخصصی در حوزه مدیریت شهری

 

در جلسه مورخ روز سه شنبه 1398/02/17 کمیسیون شهرهوشمند و بهبود روش‌ها، توسط مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری موضوع ایجاد یک رصدخانه تخصصی در حوزه مدیریت شهری به عنوان یک پروژه کلان، مدرن و زیربنایی مطرح و اعضاء محترم کمیسیون ضمن موافقت با کلیات موضوع و ارائه نقطه نظرات خود مقرر داشتند موضوع ایجاد رصدخانه توسط مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری در قالب لایحه برای تصویب به شورای محترم اسلامی شهر ارسال گردد.

برای پاسخگویی به نیاز مدیران و برنامه‌ریزان شهری و همچنین رفع موانع احتمالی در امر تصمیم‌سازی در شهرهای دنیا، حدود نیم قرن است که ارگان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، نیاز به وجود مرکزی اختصاصی برای تجمیع، پردازش و ارائه اطلاعات به ذی‌نفعان در امر مدیریت شهرها را ضروری دانسته و برای این منظور مراکزی تحت عنوان رصدخانه‌های مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته به عنوان مرکز اصلی تصمیم گیری‌های مهم در امر مدیریت کارامد و بهینه فضای سرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به ذکر است رصدخانه مدیریت شهری از دید مدیران شهری، مرکزی فنی برای بارگذاری، اصلاح، پایش و مدیریت داده‌هایی است که از طریق مشارکت کلیه کنشگران شهری در راستای شکل‌گیری شهر پایدار و هوشمند، تولید می شوند.

 

                                                                                  روابط عمومی مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری